calculator-385506_1280

Kancelaria Podatkowa  oferuje usługi księgowe w następującym zakresie:

  • prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów,
  • prowadzenie ksiąg rachunkowych (pełna księgowość),
  • ewidencja VAT i ryczałtowych,
  • prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem pracowników – ewidencje pracownicze (Akta Osobowe, Szkolenia BHP, Badania Lekarskie),
  • sporządzanie deklaracji i raportów ZUS,
  • przygotowywanie sprawozdań statystycznych.
  • Przygotowanie sprawozdań finansowych
  • Prowadzenie rocznych rozliczeń podatkowych

Kancelaria świadczy również usługi na rzecz podmiotów z zagranicznym kapitałem.